අපි ප්‍රධාන වශයෙන් පෙන යන්ත්‍ර, පෙණ ඇසුරුම්, පෙන සැරසිලි, පෙන මාළු පාවෙන, පෙන කඩදාසි, නත්තල් සැරසිලි සහ අමුද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කරන සමූහ සමාගමකි. සමාගම ආරම්භ කළ දා සිට, අපි "සූරාකෑම, අඛණ්ඩතාව, නවෝත්පාදන සහ වෘත්තීයභාවය" පදනම් කර ගෙන ඇති අතර ආරම්භක ලක්ෂ්‍යය ලෙස පාරිභෝගික අවශ්‍යතා. "CHX" වෙළඳ නාමය ගොඩනැගීමට කැපවී සිටී.

අර්ධ ස්වයංක්‍රීය මෝල්ඩින් යන්ත්‍රය